کتاب امید

کلاسی پرس - آگهی


توضیحات

هدف از راه اندازی این سایت این سایت این امکان را به شما دانشجوی عزیزمیدهد که کتابهای ترم گذشته خودرا هدیه یابه فروش برسانید و همینطور دانشجوی ترم جدید می تواند کتاب های مورد نیاز خودرا با قمیت کمتری از پشت جلدکتاب تهیه کند. فرض بفرمایید شما دانشجوی رشته حسابداری در دانشگاه آزادواحد میناب هستید واستاد مربوطه کتاب سازمان حسابرسی را به عنوان مرجع معرفی می کند . برای دانشجو تهیه آن شاید سخت باشد، ولی با مراجعه به این سایت شاید این امکان وجودداشته باشد که دانشجوی ترم گذشته آن کتاب را برای فروش یا هدیه درسایت قرارداده باشد. نکته مهم اینکه دانشجو هر دانشگاه باهر استادی که درس داشته باشد می تواند کتاب معرفی شده آن استاد رادرآن واحددانشگاهی ، تهیه بفرمایید.


ketabeomid.ir

ketabeomid.ir

ketabeomid.ir