ام سیویل

وردپرس - خبری


توضیحات

توسط اپلیکیشن ام سیویل میتوانید به مطالب به روز مهندسی عمران دسترسی داشته باشید.این مطالب شامل: 1- عکس و نکات اجرایی 2-پروژ های کاربردی مهندسی عمران از قبیل بتن، فولاد، گزارش کارآموزی و... 3-فیلم های آموزشی نرم افزار 4-آگهی استخدام روزانه مهندس عمران و معماری توسط این اپلیکیشن می توانید به مطالب سایت www.mcivil.ir دسترسی پیدا کنید


http://mcivil.ir

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hamirt.mcivilir2835484

https://cafebazaar.ir/app/com.hamirt.mcivilir2835484/?l=fa

http://mcivil.ir/mcivil.apk