دسته بندی پست هاانتخاب دسته بندی ها

در وردپرس مطالب بر اساس موضوعات تعریف شده توسط مدیر وب سایت دسته بندی میشوند .

به صورت پیش فرض تمام مطالب مربوط به تمام دسته بندی ها در اپلیکیشن نمایش داده میشوند , ممکن است مدیر وب سایت قصد نداشته باشد که تمام موضوعات در اپلیکیشن منتشر شوند , جهت انجام این کار میتوان از طریق پلاگین wp2app و گزینه انتخاب دسته بندی ها این موضوعات را محدود کرد . (تصویر زیر)

آدرس تنظیم این ویژگی: پلاگین wp2app  / تنظیمات نمایش مطالب / انتخاب دسته بندی ها

 

دسته بندی ها اپلیکیشن

 

نکته : در صورتی که یک دسته بندی انتخاب شده باشد ولی پدر آن انتخاب نشده باشد آن دسته بندی در قسمت دسته بندی اپلیکیشن دیده نمیشود. (تصویر زیر)

 

دسته بند ی مطالب در اپلیکیشن وردپرس

 

در صورتی که برای صفحه اصلی چیدمان انتخاب نشده باشد ( مطلب چیدمان صفحه اصلی ) , در صفحه اصلی لیستی از جدیدترین مطالب وب سایت دیده میشود , این مطالب از دسته بندی هایی که در این بخش انتخاب شده است نمایش داده میشود.

 

 


Back to Top