اسپلش چیست؟

اسپلش تصویری است که هنگام باز شدن اپلیکیشن و لود اولیه به صورت تمام صفحه به کاربر نمایش داده میشد.

آدرس : پلاگین wp2app  / تنظیمات پوسته / اسپلش

 

آموزش تغییر صفحه اسپلش اسکرین در پلاگین wp2app

 

تغییراتی که در این بخش از پلاگین ایجاد میشوند در همان لحظه بر روی اپلیکیشن قابل نمایش است , کافیست اپلیکیشن یکبار بسته و مجددا باز شود.


اسپلش چیست؟

اسپلش تصویری است که هنگام باز شدن اپلیکیشن و لود اولیه به صورت تمام صفحه به کاربر نمایش داده میشود .

آدرس تنظیم این ویژگی: پلاگین wp2app  / تنظیمات پوسته / اسپلش

 

آموزش تغییر صفحه اسپلش اسکرین در پلاگین wp2app

 

تغییراتی که در این بخش از پلاگین ایجاد میشوند در همان لحظه بر روی اپلیکیشن قابل نمایش است , کافیست اپلیکیشن یکبار بسته و مجددا باز شود.


Back to Top